Om os

Thorvaldsen Samlingen på Nysø


Thorvaldsen Samlingen på Nysø åbnede for besøgende den 23. juni 1926. Museet er en selvejende institution, som i dag er ejet af Fonden for Thorvaldsen Samlingen på Nysø (etableret i 2015). Fondens formål er at drive Thorvaldsen Samlingen på Nysø og derigennem bevare mindet om Thorvaldsens relation til familien Stampe. Museet modtager hvert år et driftstilskud fra Vordingborg Kommune. 

Thorvaldsen Samlingen på Nysø er ikke en del af Nysø Gods, men på grund af historien er museet tinglyst til at ligge på Nysøs matrikel.

Bemærk: Thorvaldsen Samlingen på Nysø er IKKE en del af Museum Sydøstdanmark. Årskort til Museum Sydøstdanmark gælder derfor IKKE til Thorvaldsen Samlingen på Nysø. 

 

 

Organisationen

Bo Manderup-Jensen

Bestyrelsesformand,
Thorvaldsen Samlingen på Nysø
manderup@dbmail.dk

Anne Mette står for arrangementer og nye formidlingstiltag, skoletjeneste, hjemmeside og SoMe, samarbejder, presse og fundraising.

Anne Mette står for arrangementer og nye formidlingstiltag, skoletjeneste, hjemmeside og SoMe, samarbejder, presse og fundraising.

Anne Mette Liedecke Dall

Kulturformidler, cand.mag.
Tlf. + 45 22 84 62 66
thorvaldsensamlingen@gmail.com

Carsten koordinerer og gennemfører museumsomvisninger og byvandringer.

Carsten koordinerer og gennemfører museumsomvisninger og byvandringer.

Carsten Honoré

Guide og byvandrer

Koordinator for omvisninger og byvandringer
Tlf. + 45 60 69 50 39
cahkondi@gmail.com

Arne gennemfører museumsomvisninger og byvandringer.

Arne gennemfører museumsomvisninger og byvandringer.

Arne Christiansen

Guide og byvandrer

Alma er vært i museets åbningstid.

Alma er vært i museets åbningstid.

Alma Bournonville

Museumsvært

Fotografen er på vej.

Gustav er vært i museets åbningstid.

Gustav Bournonville

Museumsvært

Frivillige

Museet har et lille korps af engagerede frivillige, som bl.a. hjælper til med planlægning og gennemførelse af arrangementer.

Bestyrelse

Fra 1. januar 2022-31. december 2025 består bestyrelsen for Thorvaldsen Samlingen på Nysø af:

Bo Manderup-Jensen

Direktør og formand for Thorvaldsen Samlingen på Nysø

Marianne Stampe Holst

Ejer af Nysø Gods

Margrethe Floryan

Overinspektør, Thorvaldsens Museum

Keld Møller Hansen

Direktør, Museum Sydøstdanmark

Nicolaj Sørensen

Udpeget af kommunalbestyrelsen, Vordingborg Kommune


Samarbejdspartnere

Thorvaldsen Samlingen på Nysø modtager årligt et driftstilskud fra Vordingborg Kommune. Derudover er det generøs støtte fra fonde og puljer samt sparring med samarbejdspartnere, der muliggør realiseringen af vores forskellige aktiviteter.

Vi takker derfor følgende for velvilligt at have støttet museet og for godt samarbejde:

 

A.P. Møller Fonden

Augustinus Fonden

Dansk Brandværns Historisk Museum i Præstø

Dansk Vandrelaug

Erhvervsraadhuset, Det Gamle Rådhus, Præstø

Knud Højgaards Fond

Museum Sydøstdanmark

Møns Banks Jubilæumsfond

Nysø Gods

Pottemageriet Rødeled

Præstø Handel & Erhverv 

Sweet & Coffee i Præstø

Thorvaldsens Museum

Vordingborg Kommune