Foredrag

Har I ikke mulighed for at komme til museet, eller vil I gerne have et foredrag til fx jeres forenings eller virksomheds næste møde, så bestil vores foredrag "Thorvaldsen og Nysø".

Og flere foredrag er på vej ... Glæd jer til også snart at kunne bestille foredragene "Christine Stampe – en af 1800-tallets modige kvinder", "Herregården Nysø – fra 1600-tallet til nu" og "H.C. Andersen og familien Stampe på Nysø"

FOREDRAG

I foredraget "Thorvaldsen og Nysø" fortæller vores formidler, cand.mag. Anne Mette Liedecke Dall den fantastiske, men for mange ganske ukendte historie om Danmarks verdensberømte danske billedhugger Bertel Thorvaldsens sidste fem leveår, hvor han helst opholdt sig hos familien Stampe på herregården Nysø ved Præstø. 

Thorvaldsen er på dette tidspunkt tæt på de 70 og Europas mest eftertragtede billedhugger. I mere end 40 år har han boet i kunstens centrum, Rom i Italien, hvor han har arbejdet og omgivet sig med tidens største kunstnere. Nu er han vendt tilbage til Danmark og lander hos familien Stampe på Nysø, hvor han oplever det, som han selv betegner som den lykkeligste periode i sit liv. Hos familien Stampe bliver han en helt naturlig del af en dejlig familie og arbejder med fornyet energi på sin kunst. På Nysø bliver flere epokegørende værker til, herunder Thorvaldsens selvportrætstatue i naturlig størrelse og to familiestykker, der bl.a. viser ham under arbejdet hos familien Stampe.   

Det er også her hos familien Stampe, at Thorvaldsen bliver en del af det kunstneriske fællesskab, der allerede eksisterer på Nysø, og som bl.a. tæller store navne som H.C. Andersen, N.F.S. Grundtvig og B.S. Ingemann, der alle hører til inderkredsen. I foredraget runder vi blandt andet historien om venskabet imellem Thorvaldsen og Andersen, som især udfoldede sig på Nysø.

Foredraget varer 1 1/2 time inkl. evt. lille pause.  

Kontakt os på tlf. 22 84 62 66, og hør nærmere.  

Billede: Udendørs foredrag for Skt. Georgs Gilderne, 2022.