Det oplever du

Thorvaldsen Samlingen på Nysø
I Thorvaldsen Samlingen på Nysø kan man opleve de værker, som den verdensberømte danske billedhugger Bertel Thorvaldsen (1770-1844) udførte under sine ophold hos baronparret Christine og Henrik Stampe på Nysø de sidste knap fem år af sit liv. Det var blandt andet her, Thorvaldsen udførte sin selvportrætstatue i fuld størrelse samt to genrestykker, der viser et nybrud i hans sene kunst.

Siden 1926 har godsets østlige kavalerfløj fungeret som museum og har formidlet historien om Thorvaldsens liv og værk særligt fra tiden efter hjemkomsten fra Rom i 1838.

Ved et besøg i Thorvaldsen Samlingen på Nysø kan man både besøge museet og gå en tur i en del af Nysøs smukke have. I haven kan man blandt andet se over til det fine sekskantede atelier i den private have, som baronesse Christine Stampe lod opføre til Thorvaldsen i sommeren 1839. Atelieret blev indviet med sang og tale af N.F.S. Grundtvig, som samtidig døbte stedet Vølunds Værksted. Fra haven kan man også betragte godsets smukke barok-arkitektur fra havesiden samt nyde det flotte vue ud over Præstø Fjord og ind mod købstaden med de flotte røde hustage. Thorvaldsen Samlingen på Nysø har også en mindre museumsbutik med afstøbninger, bøger og publikationer om Thorvaldsen, Nysøs personkreds, herregårdskultur og havekunst.

Thorvaldsens skulpturer
Museets permanente udstilling rummer mere end 50 originalmodeller i gips, som Thorvaldsen har udført under sine ophold på Nysø. Flere af værkerne er bestillingsopgaver, herunder fx relieffriserne, som Thorvaldsen udføre til Vor Frue Kirke i København, og flere af samlingens buster, mens andre værker er udført som gaver eller et spontant indfald fx genrestykket Thorvaldsen hos familien Stampe, som blev udført som en gave til Christine Stampe, eller det smukke værk Farvel til Nysø, som Thorvaldsen spontant udførte den morgen, han og familien rejste sammen til Rom i 1841. Helt centralt udstillingen står Thorvaldsens selvportrætstatue i fuld størrelse, som han på baronesse Christine Stampes opfordring udførte i atelieret i haven i sommeren 1839, samt de to genrestykker med familiescener fra hverdagslivet på Nysø, der viser et nybrud i Thorvaldsens kunst henimod en poetisk realisme.

Thorvaldsens lermodeller
I den permanente udstilling kan man også opleve flere af lermodellerne fra Thorvaldsens arbejdsproces. Christine Stampe havde også blik for lermodellerne, som hun betragtede som små kunstværker, og hun lod dem derfor brænde i godsets teglværk. Normalt blev lermodellerne kastet tilbage i lerbøtten, når der var taget den gipsafstøbning, som Thorvaldsen skulle arbejde videre med. Lermodellerne giver et fint indblik i Thorvaldsens arbejdsproces, da de er meget detaljerede og viser det omhyggelige arbejde med leret som materiale.   

Thorvaldsen tegninger
Helt fra barnsben udviste Thorvaldsen et helt usædvanligt tegnetalent, og som bare 11-årig blev han optaget på Kunstakademiet. I udstillingen har vi flere af Thorvaldsens tegninger og skitser til de værker, han arbejder med på Nysø, herunder flere tegninger med figurerne Amor og Psyke. Samlingen rummer også enkelte andre tegninger fra Thorvaldsens hånd, bl.a. Thorvaldsens tegning til relieffet Peter og Johannes helbreder en halt. Tegningen er fra 1793, og for relieffet blev Thorvaldsen belønnet med akademiets store guldmedalje, som også indebar det treårige rejsestipendium til Rom.

Værker af andre kunstnere
I Thorvaldsen Samlingen på Nysø har vi også en række værker af andre kunstnere med tilknytning til Thorvaldsen og Nysø. Blandt andre tegninger af P.C. Skovgaard, som via sit ægteskab med Georgia Schouw fik en familiær relation til Nysø. P.C. Skovgaard har både tegnet og malet flere motiver fra både Nysø og omgivelserne omkring. I samlingen indgår også tegninger af flere af dansk guldalders mest fremtrædende kunstnere, herunder bl.a. tegninger af Heinrich Buntzen, Wilhelm Marstrand og Constantin Hansen samt Vilhelm Gertners maleri Thorvaldsen fra 1842.