Thorvaldsen Samlingen på Nysø

De sidste seks år af billedhuggeren Bertel Thorvaldsens liv boede han ofte på herresædet Nysø på Sydsjælland. I dag rummer herregården et museum for Thorvaldsens værker. Nysø ligger ved Præstø i Sydsjælland og blev billedhuggeren Bertel Thorvaldsens tilflugtssted, når han syntes, at der var for meget larm og postyr omkring hans person i København. Her udførte han en række af sine sidste værker. Flere af dem kan i dag fortsat ses på Nysø, hvor der er indrettet et museum for Thorvaldsens kunst fra Nysø-tiden.

Thorvaldsens besøg på Nysø

Årsagen til Thorvaldsens besøg på Nysø var hans nære venskab med herresædets ejere baron Henrik Stampe (1794-1876) og hans hustru Christine Stampe.

Baronesse Stampe fik indrettet et værksted i hovedbygningen og bygget et lille atelier til Thorvaldsen i haven. Atelieret, der minder om en pavillon, eksisterer stadig. Thorvaldsen Samlingen på Nysø blev oprettet i 1926. Den rummer et antal enestående lermodeller samt skulpturer og tegninger, hvoraf størstedelen er udført i Thorvaldsens sidste leveår. Samlingen af lermodeller skyldes Christine Stampe, der reddede dem fra tilintetgørelse i forbindelse med gipsafstøbningen af Thorvaldsens skulpturmodeller udført på herresædet. Lermodellerne overlevede, fordi baronessen lod dem brænde på godsets teglværk. Nysø samlingen rummer også tegninger af andre guldalderkunstnere, som var gæster på Nysø i samme periode.

Herregården Nysø uden for Præstø er opført 1671-73 for købmand og amtmand Jens Lauritsen (død i 1689), søn af én af Præstøs succesrige købmænd og senere borgmester Laurids Nielsen (ca. 1588-1656). Herregården er opført i nederlandsk barok nyklassicisme. Arkitekten kendes ikke.

Læs mere om Thorvaldsen og familien Stampe på Nysø

Åbningstider:

4. maj - 23. juni

Lørdag og søndag: kl. 12.00 - 16.00

27. juni - 11. august

Torsdag, fredag, lørdag og søndag: kl. 12 - 16

17. august - 1. september

Lørdag og søndag: kl. 12 - 16

For besøg uden for åbningstiden samt omvisninger, kontakt venligst Kai Christiansen tlf. 2031 7021.

Øvrige henvendelser tlf. 7070 1236

Mail museerne@museerne.dk

Entré

Voksne: DKK 30 pr. person

Grupper: DKK 25 pr. person (min. 10)

Børn under 18 år gratis adgang

Adresse

Nysøvej 5, 4720 Præstø

Museet findes i den østlige kavalerfløj i godsets ladegård

Henvendelse vedrørende Samlingen

Bo Manderup tlf. 5599 2614

Arrangementer 2013

Søndag, den 2. juni kl. 15.00

På grundlag af nodesamlingen fra Nysø, arrangerer vi en klassisk koncert med deltagelse af guitarist Jacob Christensen, fløjtenist Mikael Beier og sopran Malene Nordtoft.

Koncerten finder sted i Nysøs gård. I forbindelse med koncerten vil der være gratis adgang til Samlingen.

I 2009 erhvervede det kongelige biblioteks Musik– og Teaterafdeling en omfattende nodesamling fra Nysø. Den stammer fra familien Stampe og er formentlig samlet omkring 1850.

Samlingen omfatter 11 bind med afskrifter og trykte noder inden for sange, operaarier og klaverstykker.

Billetter til kr. 100,- kan købes ved indgangen. Der bydes på et glas vin i forbindelse med koncerten. I tilfælde af dårligt vejr bliver koncerten afholdt i Bio Bernhard.

Søndag, den 18. august kl. 15.00

Naturchef Flemming Kruse fra Vordingborg kommune fortæller og viser rundt i Nysøs have sammen med Museumsinspektør Margrethe Floryan fra Thorvaldsens Museum. Nysøs have blev oprindelig anlagt som en barokhave, med prægtige alléer og billedlige præsentationer. Det første herregårdsanlæg i Danmark, med aksial forbindelse mellem ladegård, hovedbygning og have, blev Nysø ved Præstø. Den nuværende have er i højere grad inspireret af den senere engelske havekunst.

Der vil i år være særligt fokus på Nysø-havens træer og planter – især det, der knytter sig til omlægningen fra barokhave til landskabshave o. år 1800, hvor bl.a. en serie eksotiske træer blev plantet, præcist som den store europæiske havemode dengang foreskrev det.

Vor gode guide og fortæller Kai Christiansen vil stå for besøget i Thorvaldsens atelier, kaldet ”Vølunds Værksted”, som baronesse Christine Stampe fik bygget til Thorvaldsen.

Der vil være gratis adgang til Samlingen.

Billetter til kr. 50,- kan købes ved indgangen til Nysø.

Årets Udlån fra Thorvaldsens Museum

I mange år har et af maleren Gertners mest monumentale Thorvaldsen-portrætter hængt på museet.

Johan Vilhelm Gertner tilbragte tre måneder på Nysø sommer-efterår 1839. Han kom, fordi han ”ønskede at male Thorvaldsens Portrait”, som baronesse Christine Stampe fortæller i sine erindringer.

Gertner var med sine kun 21 år stadig elev på Kunstakademiet. Han både tegnede og malede, og på Nysø blev grunden lagt til hans yndlingsmotiv: Portrætter af Thorvaldsen.

Nu får det store maleri følgeskab af yderligere fire værker af Gertner. De er udlånt af Thorvaldsens Museum og viser Gertner som ”hofmaler” for Thorvaldsen. Udstillingen fortæller også om Gertners liv og kunstnerkarriere og om, hvad baronessen syntes om den unge maler.

Thorvaldsen havde stor tiltro til Gertners talent og sad flittigt model. Med tiden fik Gertner (1818-1871) også bestillinger fra kongehuset og adskillige af landets mest fremtrædende personligheder

Galleri