Lys for Thorvaldsen

2019 bliver året, hvor Thorvaldsen Samlingen markerer 175-året for den store billedhuggers død med en stemningsfuld fortællekoncert, ”Lys for Thorvaldsen” - 24. marts kl. 15 i Præstø Kirke - om Thorvaldsens sidste tid, hans død og begravelse – set gennem beundreren, H.C. Andersens øjne. Oplev skuespilleren Hans Henrik Clemensen som H.C. Andersen, violinvirtuosen Adam Koch Christensen, hans far, guitaristen Jacob Christensen – i samarbejde med Præstø og Skibinges Kirkers kor under ledelse af Charlotte Dagnæs-Hansen i et forløb tilrettelagt af radiovært og fortæller, Rie Koch.praesto-kirke-sydvendt-kirkerum

Da Danmarks superstar døde

Det er 24. marts 1844. Den berømte billedhugger, Bertel Thorvaldsen, er vendt hjem til Danmark – og har på sine sene år fornøjelse at af gå i teatret i København. Den 24. marts er der igen forestilling, og Thorvaldsen har hilst på folk og fundet frem til sin faste plads i Hofparkettet. Men aftenen forløber ikke som planlagt. Folk lægger pludselig mærke til, at han bukker sig, som om han vil samle noget op fra gulvet. Er han besvimet? Snart opdager man, at der er noget galt: Danmarks verdensberømte kunstner er død!

Thorvaldsen var blevet et nationalt samlingspunkt og nyheden rammer alle hårdt. Som et Tordenslag!skriver danseren Bournonville. Hele nationen fulgte med, og den store kunstner får en mægtig begravelse, mindehøjtideligheder osv. Det bliver et ligtog, bisættelse og begravelse, der følges af op imod 10.000. Danske komponister og nationaldigtere som Hartmann, Oehlenschlæger og H.C. Andersen skriver musik og tekster til den sørgelige lejlighed.

Skurken som følsom poet

Ved koncerten 24. marts i Præstø Kirke vil man kunne opleve stemningen og noget af musikken, som den lød i Vor Frue Kirke i København i 1844. Bl.a. vil Præstø og Skibinges Herrekor vove sig ud i H.C. Andersens og Hartmanns sørgesang, som sjældent opføres, ligesom organisten vil spille Hartmanns sørgemarch til Thorvaldsens bisættelse – nu kendt fra senere kongebegravelser.

H. C. Andersen var et samtidigt vidne til billedhuggerens sene år i Danmark. Hans rolle fyldes ud af skuespilleren Hans Henrik Clemensen, som mange sikkert kender fra film og Tv-serier som f.eks. BorgenHerrens VejeAnklagetBlekingegadebandenMaria Larssons eviga ögonblick osv.. I roller som enten ubehagelig fængselsbetjent, slesk embedsmand eller pervers despot forstår han at give sine roller liv, så det gibber i publikum. Ved Thorvaldsen-koncerten er rollen en ganske anden: Den følsomme digter, H. C. Andersen, der higer efter den berømmelse og status, som var Thorvaldsen forundt, og som H.C. Andersen fulgte på nært hold. Også, når Thorvaldsen slog sine folder på Nysø ved Præstø.

H. C. Andersen i Præstø

H.C. Andersen blev født i Odense, men med mottoet ”At rejse er at leve” drog han ud i verden – og rundt i Danmark. Præstø blev ét af mange steder, digteren gerne kom, især når den gamle Thorvaldsen var der. Nej, Odense har ikke eneret på H.C: Andersen. Med Teaterparken, H.C. Andersens Verden, har Præstø nu markeret sig som et sted med særlig opmærksomhed på digteren. Thorvaldsen Samlingen har også tidligere, i samarbejde med H. C. Andersens Verden, sat lys på forholdet mellem den nu kendte digter og den i datidens største superstar, Thorvaldsen, og ønsker med fortællekoncerten at sætte lys på den gamle mester i hans sidste levetid og forholdet til den yngre poet ved at inddrage byens stemningsfulde rum, Præstø Kirke.

Vel mødt!

Sted: Præstø Kirke. Tid: 24. marts 2019 kl. 15

Gratis entre.

 

Thorvaldsen Samlingen på Nysø

De sidste seks år af billedhuggeren Bertel Thorvaldsens liv boede han ofte på herresædet Nysø på Sydsjælland. I dag rummer herregården et museum for Thorvaldsens værker. Nysø ligger ved Præstø i Sydsjælland og blev billedhuggeren Bertel Thorvaldsens tilflugtssted, når han syntes, at der var for meget larm og postyr omkring hans person i København. Her udførte han en række af sine sidste værker. Flere af dem kan i dag fortsat ses på Nysø, hvor der er indrettet et museum for Thorvaldsens kunst fra Nysø-tiden.

Thorvaldsens besøg på Nysø

Årsagen til Thorvaldsens besøg på Nysø var hans nære venskab med herresædets ejere baron Henrik Stampe (1794-1876) og hans hustru Christine Stampe.

Baronesse Stampe fik indrettet et værksted i hovedbygningen og bygget et lille atelier til Thorvaldsen i haven. Atelieret, der minder om en pavillon, eksisterer stadig. Thorvaldsen Samlingen på Nysø blev oprettet i 1926. Den rummer et antal enestående lermodeller samt skulpturer og tegninger, hvoraf størstedelen er udført i Thorvaldsens sidste leveår. Samlingen af lermodeller skyldes Christine Stampe, der reddede dem fra tilintetgørelse i forbindelse med gipsafstøbningen af Thorvaldsens skulpturmodeller udført på herresædet. Lermodellerne overlevede, fordi baronessen lod dem brænde på godsets teglværk. Nysø samlingen rummer også tegninger af andre guldalderkunstnere, som var gæster på Nysø i samme periode.

Herregården Nysø uden for Præstø er opført 1671-73 for købmand og amtmand Jens Lauritsen (død i 1689), søn af én af Præstøs succesrige købmænd og senere borgmester Laurids Nielsen (ca. 1588-1656). Herregården er opført i nederlandsk barok nyklassicisme. Arkitekten kendes ikke.

Læs mere om Thorvaldsen og familien Stampe på Nysø

Åbningstider:

5. maj – 25. august: søndage 12-16 

For besøg uden for åbningstiden samt omvisninger, kontakt venligst Bo Manderup på manderup@dbmail.dk

Øvrige henvendelser tlf. 7070 1236

Mail museerne@museerne.dk

Entré

Voksne: DKK 30 pr. person

Børn under 18 år gratis adgang

Unge under uddannelse gratis adgang

Adresse

Nysøvej 5, 4720 Præstø

Museet findes i den østlige kavalerfløj i godsets ladegård

Henvendelse vedrørende Samlingen

Bo Manderup  manderup@dbmail.dk

NYSØ GODS • NYSØVEJ 1 • 4720 PRÆSTØ

_________________________________________

Galleri