Nyhed!

Skoletjeneste i Thorvaldsen Samlingen på Nysø

I Thorvaldsen Samlingen på Nysø er vi stolte af, at vi i 250-året for billedhuggeren Bertel Thorvaldsens fødsel kan skyde pilotprojektet ”Skoletjeneste i Thorvaldsen Samlingen på Nysø” i gang.

Projektet er støttet økonomisk af A.P. Møller Fonden og løber fra den 1. september 2020 til den 15. januar 2021.

Målet med projektet er at undersøge grundlaget og potentialet for at kunne etablere et fast tilbud om skoletjeneste i samlingen, fordi museet ønsker at støtte op om Kulturministeriets strategi for skolebørns møde med kunst og kultur i lokalområdet.

billede7

Kom og vær med

Vi inviterer interesserede klasser fra grundskolernes indskoling, mellemtrin og udskoling indenfor til undervisningsforløb om Bertel Thorvaldsens kunst, H.C. Andersens eventyr, godskultur, kunstneriske fællesskaber i guldalderen, demokrati, selfiekultur og meget mere. Forløbene støtter op om Fælles Mål i fagene billedkunst, dansk, kristendom, historie og samfundsfag.

Læs mere om vores undervisningsforløb på Skoletjenesten.dk

Undervisning efter covid-19-retningslinjer

Vores undervisning tager højde for sundhedsmyndighedernes retningslinjer for skolerne. Vi bruger håndsprit undervejs og sørger for at holde afstand.

Thorvaldsen Samlingen på Nysø

De sidste seks år af billedhuggeren Bertel Thorvaldsens liv boede han ofte på herresædet Nysø på Sydsjælland. I dag rummer herregården et museum for Thorvaldsens værker. Nysø ligger ved Præstø i Sydsjælland og blev billedhuggeren Bertel Thorvaldsens tilflugtssted, når han syntes, at der var for meget larm og postyr omkring hans person i København. Her udførte han en række af sine sidste værker. Flere af dem kan i dag fortsat ses på Nysø, hvor der er indrettet et museum for Thorvaldsens kunst fra Nysø-tiden.

Thorvaldsens besøg på Nysø

Årsagen til Thorvaldsens besøg på Nysø var hans nære venskab med herresædets ejere baron Henrik Stampe (1794-1876) og hans hustru Christine Stampe.

Baronesse Stampe fik indrettet et værksted i hovedbygningen og bygget et lille atelier til Thorvaldsen i haven. Atelieret, der minder om en pavillon, eksisterer stadig. Thorvaldsen Samlingen på Nysø blev oprettet i 1926. Den rummer et antal enestående lermodeller samt skulpturer og tegninger, hvoraf størstedelen er udført i Thorvaldsens sidste leveår. Samlingen af lermodeller skyldes Christine Stampe, der reddede dem fra tilintetgørelse i forbindelse med gipsafstøbningen af Thorvaldsens skulpturmodeller udført på herresædet. Lermodellerne overlevede, fordi baronessen lod dem brænde på godsets teglværk. Nysø samlingen rummer også tegninger af andre guldalderkunstnere, som var gæster på Nysø i samme periode.

Herregården Nysø uden for Præstø er opført 1671-73 for købmand og amtmand Jens Lauritsen (død i 1689), søn af én af Præstøs succesrige købmænd og senere borgmester Laurids Nielsen (ca. 1588-1656). Herregården er opført i nederlandsk barok nyklassicisme. Arkitekten kendes ikke.

Læs mere om Thorvaldsen og familien Stampe på Nysø

Åbningstider:

1. juni – 30. august: søndage 12-16 

For besøg uden for åbningstiden samt omvisninger, kontakt venligst Bo Manderup på manderup@dbmail.dk

For yderligere oplysninger om besøg uden for Samlingens normale åbningstid bedes henvendelse rettet til:

Carsten Honoré +45 60 69 50 39

Mail museerne@museerne.dk

Entré

Voksne: DKK 30 pr. person

Børn under 18 år gratis adgang

Unge under uddannelse gratis adgang

Adresse

Nysøvej 5, 4720 Præstø

Museet findes i den østlige kavalerfløj i godsets ladegård

Henvendelse vedrørende Samlingen

Bo Manderup  manderup@dbmail.dk

NYSØ GODS • NYSØVEJ 1 • 4720 PRÆSTØ

_________________________________________

Galleri