Nyheder

Til sæsonen 2021 kan vi præsentere en fotostat af kunstneren Lars Physants flotte maleri Håbets transcendens. Portræt af Bertel Thorvaldsen med statuen af håbets gudinde Elpis, 2019.

Maleriet er bestilt af Det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskab og Danske Broderselskab og befinder sig i foreningen på Sølyst i Klampenborg. Undervejs i sin arbejdsproces var Lars Physant i Thorvaldsen Samlingen på Nysø for at studere Thorvaldsens selvportrætstatue og arbejde med forlægget til sit maleri. Alt sammen for at komme så tæt som muligt på sin model.

Glæd jer til at se Lars Physants spændende fortolkning af Thorvaldsens selvportrætstatue Bertel Thorvaldsens selvportrætstatue med Håbets gudinde, 1839.