N.F.S. Grundtvig

N.F.S. Grundtvig og Nysø

N.F.S. Grundtvig er en nær ven af familien Stampe helt tilbage fra de tidlige år. Han er født i Udby Præstegård, som kun ligger knap ti kilometer fra Nysø Gods, og fra 1821-22 er han præst i Skibinge og Præstø kirker. Han kender på dette tidspunkt familien godt, og han døber og konfirmerer også flere af familiens børn. 

Efter at have været præst i det sydsjællandske skriver Grundtvig i nærmest ét stræk storværket Nyaars-Morgen (1824), hvor han betegner Sydsjælland som den venligste egn, han kender. Grundtvig får kald i København, det er en stor drøm, der går i opfyldelse, men han glemmer ikke vennerne på Nysø og kommer her i mange år fremover, herunder i årene hvor Thorvaldsen er her. 

Grundtvig og Thorvaldsen

I sommeren 1839 overrasker Christine og Henrik Stampe Thorvaldsen med et smukt sekskantet atelier i deres have. Atelieret skal give Thorvaldsen de bedste arbejdsforhold, når han besøger dem på Nysø, og det er blandt andet her, Thorvaldsen udfører sin selvportrætstatue i naturlig størrelse samme sommer. Der arrangeres en stor indvielsesfest den 24. juli, og i den anledning skriver Grundtvig en sang, som selskabets kvinder og børn holder, og selv tager han imod i døren ind til atelieret, holder tale og navngiver atelieret Vølunds Værksted. Over døren ind til atelieret er der et lille vers, som Grundtvig har forfattet: "Mindst er Dværgen, som i Dovre boer, Thor i Hytten staar dobbelt stor". 

Grundtvig er optaget af den nordiske mytologi, og han ønsker, at Thorvaldsen skal arbejde med nogle af emnerne fra nordisk mytologi, men det er Thorvaldsen ikke interesseret i. Han fastholder sin inspiration fra græsk og romersk mytologi.  

Minibiografi

Fulde navn: Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

Født: 8. september 1783 i Udby Præstegård ved Vordingborg

Debut: "Lidet om Sangene i Edda" (1806) 

Bedst kendte værk: Samlerne. Grundtvig skriver mere end 1.500 salmer, bl.a. "Dejlig er Jorden", "Nu falmer skoven ...", "Et barn er født i Bethlehem" og "Det kimer nu ..."

Død: 2. september 1872 i København