B.S. Ingemann

B.S. Ingemann og Nysø

I anden halvdel af guldalderen bliver B.S. Ingemann og hans kone, Lucie, sammen Thorvaldsen og flere andre af romantikkens forfattere en fast del af inderkredsen hos Christine og Henrik Stampe på Nysø. Ingemann er ansat som lærer ved Sorø Akademi, hvor også naturforskeren og digteren Carsten Hauch arbejder. Ingemanns og Hauchs familier ses ofte i Sorø, og de to familier kommer også gerne sammen på Nysø. Fra tid til anden går besøgene også den anden vej, hvor familien Stampe og Thorvaldsen tager til Sorø, og her overnatter de gerne hos B.S. Ingemann og hustruen Lucie.

Ingemann og Thorvaldsen

Ingemanns første berøring med Thorvaldsens kunst finder sted, da Thorvaldsens døbefont i Brahetrolleborg Kirke på Fyn skal indvies. I den anledning skriver Ingemann nogle digte til de enkelte relieffer på den særlige døbefont. Året efter besøger Ingemann Thorvaldsen på dennes værksted i Rom, og også dette inspirerer Ingemann til at skrive et digt om Thorvaldsens værker. 

Da Thorvaldsen i 1839 påbegynder arbejdet med sin selvportrætstatue, er Ingemann blandt dem, der ofte spørger til arbejdet for at holde Thorvaldsen til ilden, for som udgangspunkt havde Thorvaldsen selv ikke megen lyst til at lave statuen, men Christine Stampe ønskede den så brændende. 

Under arbejdet med selvportrætstatuen læser Christine Stampe højt for Thorvaldsen, især af samtidslitteraturen, og nogle af de værker, der er til Thorvaldsens største fornøjelse, er Ingemanns historiske romaner, herunder "Erik Menveds barndom".

Minibiografi

Født: 28. maj 1789 i Thorkilstrup på Falster

Debut: Digte (1811)

Bedst kendte værk: Morgen- og Aftensange (1837-38)

Død: 24. februar 1862 i Sorø