Nysø Gods

I årene 1671-73 opføres herregården Nysø for købmand Jens Lauridsen. Med haven er Nysø et af Danmarks første barokanlæg og er symmetrisk opbygget omkring en centralakse fra avlsgård over hovedbygning til lysthave. Inspirationen er nederlandsk, og arkitekten er formentlig Ewert Janssen, der nogle år senere også står bag opførelsen af Charlottenborg i København.

Bygningen
Hovedbygningen er opført i rødbrune mursten og har smukke ornamenter i sandsten. Avlsbygningen er rødkalket og har en gulkalket klassicistisk portal. Hovedaksen fra alvsgården til i nord til lysthavens sydligste ende er 350 meter. Nysøs have har undergået en del forandringer siden 1670'erne, men den barokke grundstruktur er stadig tydelig. Den mere end 300 år gamle lindeallé, der ligger syd for haven, forbinder barokanlægget med Præstø by.

Nysø kommer i slægten Stampes eje
Op gennem 1700-tallet har Nysø forskellige ejere, men i 1800 erhverver kommandør Holger Stampe Nysø. Efter sin barnløse farbror, den tidligere statsminister Henrik Stampe (1713-1789), har han arvet mere end 200.000 rigsdaler med det formål, at Baroniet Stampenborg kan oprettes. Den plan fører Holger Stampe ud i 1809. Med lensafløsningen i 1919 ophæves baroniet, og stedet tre herregårde, Nysø, Jungshoved og Christinelund, overgår til at være fri ejendom. Herregårdene Nysø og Jungshoved er fortsat i familien Stampes eje.