Thorvaldsens kunst

Thorvaldsens skulpturer
Museets permanente udstilling rummer mere end 50 originalmodeller i gips, som Thorvaldsen udførte under opholdene på Nysø. Flere af værkerne er bestillingsopgaver, herunder relieffriserne, som Thorvaldsen udførte til Vor Frue Kirke i København, og flere af samlingens buster. Andre værker er udført som gaver eller et spontant indfald fx genrestykket Thorvaldsen hos familien Stampe, som er en gave til Christine Stampe, og det smukke relief Farvel til Nysø, som Thorvaldsen spontant udførte den morgen, han og familien rejste sammen til Rom i 1841.
Helt centralt udstillingen står Thorvaldsens selvportrætstatue i naturlig størrelse, som han udførte på Christine Stampes opfordring, samt de to genrestykker med familiescener fra hverdagslivet på Nysø. Genrestykkerne viser et nybrud i Thorvaldsens kunst henimod en poetisk realisme.

Thorvaldsens lermodeller
I den permanente udstilling kan man også opleve flere af lermodellerne fra Thorvaldsens arbejdsproces. Christine Stampe havde også blik for lermodellerne, som hun betragtede som små kunstværker, og hun lod dem derfor brænde i godsets teglværk. Normalt blev lermodellerne kastet tilbage i lerbøtten, når der var taget den gipsafstøbning, som Thorvaldsen skulle arbejde videre med. Lermodellerne giver et fint indblik i Thorvaldsens arbejdsproces, da de er meget detaljerede og viser det omhyggelige arbejde med leret som materiale.   

Thorvaldsen tegninger
Helt fra barnsben udviste Thorvaldsen et helt usædvanligt tegnetalent, og som bare 11-årig blev han optaget på Kunstakademiet. I udstillingen har vi flere af Thorvaldsens tegninger og skitser til de værker, han arbejder med på Nysø, herunder flere tegninger med figurerne Amor og Psyke. Samlingen rummer også enkelte andre tegninger fra Thorvaldsens hånd, bl.a. Thorvaldsens tegning til relieffet Peter og Johannes helbreder en halt. Tegningen er fra 1793, og for relieffet blev Thorvaldsen belønnet med akademiets store guldmedalje, som også indebar det treårige rejsestipendium til Rom.

Værker af andre kunstnere
I Thorvaldsen Samlingen på Nysø har vi også en række værker af andre kunstnere med tilknytning til Thorvaldsen og Nysø. Blandt andre tegninger af P.C. Skovgaard, som via sit ægteskab med Georgia Schouw fik en familiær relation til Nysø. P.C. Skovgaard har både tegnet og malet flere motiver fra både Nysø og omgivelserne omkring. I samlingen indgår også tegninger af flere af dansk guldalders mest fremtrædende kunstnere, herunder bl.a. tegninger af Heinrich Buntzen, Wilhelm Marstrand og Constantin Hansen samt Vilhelm Gertners maleri Thorvaldsen fra 1842.