Info om pilotprojektet

”Det har været en fantastisk sjov dag”, elev fra 6. klasse

 Takket være generøs støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har vi fra den 1. september 2020 til den 15. januar 2021 kunnet realisere pilotprojektetSkoletjeneste i Thorvaldsen Samlingen på Nysø.

Projektet, der har afdækket grundlaget og potentialet for at etablere et tilbud om skoletjeneste i museet, har været en succes, hvor knap 200 elever på få måneder bl.a. har sporet sig ind på Thorvaldsen og sat ord hans kunst, hørt om kunstneriske fællesskaber på Nysø Gods i guldalderen og mærket H.C. Andersens inspiration til væsentlige eventyr som NattergalenOle Lukøje og Klokken.

Stor tak for A.P. Møller Fonden for at lade projektet kunne blive til virkelighed, og ikke mindst tak til alle elever og lærere, som har været en del af projektet – vi håber på at se jer igen snart!

Se de forløb, vi udviklede i projektet, her: Skoletjenesten.dk

Vil du høre om mulighederne for undervisning, så skriv en mail til amliedeckedall@gmail.com.